Paddle Expo, Nuremberg, yr Almaen, 2018

1

Rhwng Hydref 5 a 7, 2018, mynychodd Weihai Ruiyang Boat Development Co, Ltd yr arddangosfa rwyfo ryngwladol yn Nuremberg, yr Almaen. Mae'r arddangosfa yn arddangosfa fasnach chwaraeon dŵr rhyngwladol ar gyfer caiac, canŵ, cwch chwyddadwy, cwch heicio, padl-fwrdd ac offer. Dyma'r arddangosfa chwaraeon dŵr fwyaf yn ne'r Almaen. Mae'r arddangosfa wedi'i chynnal yn Nuremberg, yr Almaen er 2003. Fe'i cynhelir ar yr un pryd gyda sup Expo. Enw'r ail arddangosfa yw paddleexpo, sef kanumesse + sup Expo = paddleexpo, Dewch yn arddangosiad chwaraeon rhwyfo dŵr proffesiynol go iawn.

Mae byrddau syrffio a chychod chwyddadwy a baratowyd yn ofalus gan Weihai Ruiyang Boat Development Co, Ltd wedi dod yn uchafbwynt yn yr un diwydiant. Mae'r dyluniad dyfeisgar a'r manwl gywirdeb torri manwl gywir yn denu llawer o fasnachwyr Tsieineaidd a thramor i stopio a gwylio, ymgynghori a thrafod, a chyrraedd y bwriad prynu ar y safle.

Mae'r arddangosfa hon nid yn unig yn wledd i'r diwydiant, ond hefyd yn daith cynhaeaf. Mae'n dod â barn werthfawr llawer o ddefnyddwyr terfynol a delwyr yn ôl. Ar y sail hon, byddwn yn gwneud y gorau o fanylion y cynnyrch ymhellach.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cwch Weihai Ruiyang wedi cyflawni datblygiad tymor hir yn y diwydiant cynhyrchu cychod, gyda datblygiad cyson a chrynhoad brand penodol. Byddwn hefyd yn parhau i wella'r system reoli, cyflymu'r broses o adeiladu brand, wynebu galw'r farchnad yn rhesymol, a chreu mwy o gynhyrchion o ansawdd uchel i wasanaethu ein cwsmeriaid.


Amser post: Mai-26-2018