Arddangosfa Fasnach Guangdong 2018.

1

Bydd Ffair Mewnforio ac Allforio 123rd China yn 2018 (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel Ffair Treganna gwanwyn 2018) yn cael ei chynnal mewn tri cham. Yr amser agor yw rhwng Ebrill 5 a Mai 5, 2018 yn Guangzhou, ac mae pob cam yn para am bum diwrnod. Bydd Ffair Treganna yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn Pazhou.

Agorodd Neuadd Arddangos Guangzhou Pazhou yn seremonïol. Fel "baromedr" a "ceiliog gwynt" masnach dramor Tsieina, mae Ffair Treganna yn denu cwsmeriaid o fwy na 200 o wledydd a rhanbarthau ledled y byd i ymgynnull yn Guangzhou bob blwyddyn i gyfnewid busnes a gwella cyfeillgarwch. Fe'i gelwir yn "arddangosfa gyntaf Tsieina".

Cam cyntaf Ffair Treganna gwanwyn 2018: Ebrill 15-19

Ymhlith yr ardaloedd arddangos mae offer cartref, nwyddau defnyddwyr electronig, cynhyrchion electronig a thrydanol, cynhyrchion cyfrifiadurol a chyfathrebu, peiriannau ac offer mawr, peiriannau bach, caledwedd, offer, beiciau, beiciau modur, rhannau auto, deunyddiau adeiladu ac addurnol, cyfleusterau glanweithiol, cynhyrchion goleuo, cynhyrchion cemegol, cerbydau (awyr agored), peiriannau peirianneg (awyr agored), man arddangos mewnforio, ac ati.

Ail gam Ffair Treganna gwanwyn 2018: Ebrill 23-27

Arddangos offer cegin, cerameg ddyddiol, cerameg crefft, addurno cartref, crefftau gwydr, cyflenwadau gŵyl, teganau, anrhegion ac anrhegion, oriorau, sbectol, cyflenwadau cartref, offer gofal personol, cyflenwadau ystafell ymolchi, crefftau gwehyddu a rattan haearn, dodrefn, cynhyrchion gardd, cynhyrchion haearn a cherrig (awyr agored) ac ardaloedd arddangos eraill.

Mae trydydd cam Ffair Treganna gwanwyn 2018 rhwng Mai 1 a Mai 5

Mae'r ardal arddangos yn cynnwys gwisgo dynion a menywod, dillad isaf, dillad chwaraeon a gwisgo hamdden, gwisgo plant, ategolion dillad ac ategolion, ffwr, lledr, i lawr a chynhyrchion, deunyddiau crai a ffabrigau tecstilau, esgidiau, bagiau, carpedi a thapestrïau, tecstilau cartref, swyddfa deunydd ysgrifennu, cynhyrchion lleol, bwyd, meddygaeth a chynhyrchion gofal iechyd, offer meddygol, nwyddau traul, gorchuddion, cynhyrchion hamdden chwaraeon a thwristiaeth, ac ati.

Arddangosodd Weihai Ruiyang Boat sawl cynnyrch yn yr arddangosfa, gan gynnwys bwrdd padlo SUP, cwch chwyddadwy, cwch pysgota sengl a Chaiacio, ac ati. Mae ein cynhyrchion, p'un ai yn yr arddull deunydd, proses neu ddylunio wedi gwneud addasiadau gwahanol, i ansawdd mwy perffaith a pherffaith ymddangosiad yn yr arddangosfa, mae ein cynnyrch yn y broses o uwchraddio yn talu mwy o sylw i ansawdd y cynnyrch, er mwyn rhoi profiad gwell i gwsmeriaid.

Atal consulter dirifedi i wylio'r sioe, mae ein staff yn ateb yn ofalus bod gan bob ymgynghorydd amheuon, ac i gyflwyno'r defnydd, gwneud i'r ymgynghorwyr ddeall yn fwy manwl am ein cynnyrch, rydym yn deall mentrau'r diwydiant er mantais y ffair, i weld y datblygu diwydiannau perthnasol.

Mae'n bleser gennym fynd i ffair Treganna, gallwn trwy'r platfform hwn, i gael cyfle i gyflwyno ein cynnyrch i'r holl bobl, rhoi gwybod i bawb am ein cwmni, deall ein cynnyrch, y dyfodol y byddwn yn rheoli cychod Yang yn fwy aeddfed ac agwedd broffesiynol, i ddarparu cynhyrchion gwell a mwy o ansawdd ar gyfer y diwydiant cychod, ar gyfer y diwydiant cychod yn y dyfodol.


Amser post: Mai-26-2018